Λιμάνι Θεσσαλονίκης

Η ιστορία της Θεσσαλονίκης αρχίζει στα 316 π.Χ. με την ίδρυση της από τον Κάσσανδρο, Βασιλιά της Μακεδονίας, ο οποίος και της έδωσε το όνομα της γυναίκας του, αδερφής του Μεγάλου Αλεξάνδρου.

Η δημιουργία για το λιμάνι Θεσσαλονίκης χρονολογείται περίπου την ίδια περίοδο.

Το Λιμάνι Θεσσαλονίκης ήταν στρατηγικά και οικονομικά η καρδιά της πόλης. Στην αρχαιότητα αναφέρεται ότι υπήρχαν νεώρια, όπου ο Μακεδονικός Στόλος κατασκεύαζε και συντηρούσε τα πλοία του.

Στα χρόνια του Μεγάλου Κωνσταντίνου αναφέρεται επίσης ένα μεγάλο τετράγωνο λιμάνι.

Φαίνεται ότι όλο το θαλάσσιο μέτωπο ήταν πολύ καλά οργανωμένο και στο μεσαίωνα. Ένα μικρό λιμάνι υπήρχε στην περιοχή του Λευκού Πύργου, ενώ αναφέρεται και ένας μόλος στο κέντρο της πόλης. Στα χρόνια του πατριαρχικού γραμματατέα Ιωάννη Καμενιάτη περιγράφεται η ύπαρξη ενός εκτεταμένου λιμενοβραχίονα, ο οποίος απλωνόταν κατά μήκος των παραθαλασσίων τειχών.

Το λιμάνι Θεσσαλονίκης συμπορεύεται με την ιστορία της πόλης και αναδεικνύεται ως κομβικό σημείο Δύσης και Ανατολής.